Welcome to Swadeshi Gyan Abhiyan


CHAPTER HEADS
 

Chapter Heads

National Convener - Mr Manish Singh

National Secretary - Mrs Neepa Singh

 • Andhra Pradesh – Mr. Anirudh Inani
 • Assam – Mr. Kamlesh Dudheria
 • Andaman & Nicobar – Mr. Ahmed
 • Bihar – Dr Bhim Shankar Manubansh
 • Chhattisgarh – Mr. Balram Yadav
 • Delhi – Mr. Girish Sawhney
 • Goa – Mr. Jason Rodrigues
 • Gujarat – Mr. Manoj Patel
 • Jammu & Kashmir – Mr. Rajan Gupta
 • Karnataka – Mr. Sharath Kumar
 • Kerala – Mr. Baiju Janardan
 • Madhya Pradesh – Mr. Pushyamitra Joshi
 • Maharashtra – Ms. Jesal Thakkar
 • Odisha – Mr. Umesh Khandelwal
 • Punjab – Mr. Sunil Chawla
 • Rajasthan – Mr. Anil Agarwal
 • Tamilnadu – Mr. Ashutosh Sinha
 • Uttar Pradesh – Mr. Chandrashekhar Mishra
 • Uttara Khand – Mr. Mohit Suri
 • West Bengal – Mr. Sushil Jayaswal

 

Subscribe newsletter

हिंदी ગુજરાતી